- ข่าว/บทวิเคราะห์

แค่ตัวเลขก็มีผลมากมายธุรกิจ

gregreg5498

เป็นการลงทุนที่เป็นแค่ตัวเลขนั้นคือ”หุ้น”นั้นเองเพราะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจก็ดูจากตรงนี้เช่นกัน หุ้นคือหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโดยหุ้นเป็นการนำเงินไปลงทุนที่บริษัทนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยที่บริษัทนั้นไม่ต้องไปกู้เงินจากธนาคารก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่เงินที่ได้นั้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนการกู้ธนาคารที่ได้เงินทีเดียวเป็นก้อนอาศัยเงินจากการที่เราขายส่วนแบ่งของกิจการให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้ที่เข้ามาซื้อนั้นจะได้กำไรจากที่ราคาของหุ้นนั้นสูงขึ้นจากเดิมที่เราซื้อไว้ตอนแรกและเงินปันผลของกิจการนั้นๆที่จะแบ่งให้

การซื้อหุ้นนั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบหลายๆอย่างที่เข้ามาทำให้เราอาจได้กำไรหรือขาดทุนเพียงข้ามคืนหรือไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ผลหลักที่ทำให้ขาดทุนคืออาจจะมีการปั่นหุ้นหรือกิจการไม่น่าเชื่อถือและอยู่ไม่รอดจนต้องปิดไป หุ้นนี้เป็นการลงทุนที่เปิดกว้างไม่ว่าจะคนชาติไหนก็สามารถที่จะมาลงทุนร่วมได้โดยมีการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นสำหรับชาวต่างชาติจะมีกฎว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติซื้อหุ้นในจำนวนที่มากจนถือครองกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าของได้ ผู้ซื้อหุ้นส่วนใหญ่จะซื้อผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (Broker) เพราะนักลงทุนนั้นจะได้ผลประโยชน์จากการบริการของ Broker โดยตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิที่จะลงโทษได้ Broker เมื่อไม่ทำตามข้อบังคับ Broker จะต้องทำการของอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ถึงจะตั้งบริษัทได้ โดยหุ้นจะมี 2 ประเภทคือ ภายในประเทศและนอกประเทศถ้าจะลงทุนแบบไหนควรศึกษาให้ดีก่อนทุกครั้งไปและขั้นตอนการเล่นหุ้นอย่างละเอียดคงไม่มีใครที่อยากขาดทุนหมดตัวแน่นอน