- ข่าว/บทวิเคราะห์

ปัจจัยสำคัญที่ตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์พึงต้องมี

images_stories_cpa4bis_LAW Related To Prof_Listed_Lawแน่นอนว่าตลาดหุ้นไม่ใช่มีเพียงหุ้นเท่านั้นที่จะทำให้ตลาดหลักทรัพย์เดินหน้าเพียงอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ไม่ต่างจากตลาดทั่วไปเลยแม้แต่น้อย โดยประกอบไปด้วย 1.สินค้า (Listed Securities) 2.นายหน้าผู้เป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Broker) 3.ผู้ลงทุนหรือผู้เล่นหุ้น (Investor) ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้เป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์จะขาดไม่ได้ นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายของแต่ละองค์กอบที่ตลาดหุ้นต้องพึงมี ดังต่อไปนี้

1.สินค้า ซึ่งในที่นี้สินค้าสำหรับตลาดหลักทรัพย์แล้ว ก็คือบรรดาบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นทั้งหลายนั้นเอง ดังนั้นหุ้นที่มีไว้สำหรับนักลงทุนเข้ามาลงทุน ก็คือสินค้าต่างๆ จากเหล่าบริษัทที่เปิดโอกาสให้เหล่านักเลงหุ้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้น โดยการนำเงินเข้ามาลงทุนนั้นเอง

2.นายหน้า หรือผู้ให้บริการในการซื้อหุ้นและการลงทุนรวมไปถึงมีการให้คำแนะนำต่อนักลงทุนทั้งหลาย โดยโบรกเกอร์แต่ละคนก็จะมีความสามารถและการใส่ใจที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ที่โบรกเกอร์หรือนายหน้าเหล่านั้นทำงานอยู่ อีกทั้งแต่ละบริษัทก็จะมีความชำนาญในแต่ละประเภทของหุ้นที่แตกกัน ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนจะตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์สักคน

3.ผู้ลงทุน หรือเหล่านักลงทุนทั้งหลายทีต้องการเข้ามาซื้อหุ้นกับบริษัทที่จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่มีนักลงทุนเหล่านี้ ตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่สามารถเดินต่อได้ รวมไปถึงไม่มีเงินทุนเข้ามาไหลเวียนและเหล่าบริษัทก็จะไม่มีผู้ร่วมลงทุนหรือร่วมถือหุ้นด้วย

ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดและต้องมีควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง และขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ ดังนั้นหากใครทำต้องการจะเป็นนักลงทุนระดับที่ยอดเยี่ยม การศึกษาถึงข้อมูลทั้ง 3 องค์ประกอบนี้คือสิ่งสำคัญและสร้างความได้เปรียบแก่ผู้ลงทุนได้อย่างแน่นอน