- ข่าว/บทวิเคราะห์

แค่ตัวเลขก็มีผลมากมายธุรกิจ

เป็นการลงทุนที่เป็นแค่ตัวเลขนั้นคือ”หุ้น”นั้นเองเพราะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจก็ดูจากตรงนี้เช่นกัน หุ้นคือหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโดยหุ้นเป็นการนำเงินไปลงทุนที่บริษัทนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยที่บริษัทนั้นไม่ต้องไปกู้เงินจากธนาคารก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่เงินที่ได้นั้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนการกู้ธนาคารที่ได้เงินทีเดียวเป็นก้อนอาศัยเงินจากการที่เราขายส่วนแบ่งของกิจการให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้ที่เข้ามาซื้อนั้นจะได้กำไรจากที่ราคาของหุ้นนั้นสูงขึ้นจากเดิมที่เราซื้อไว้ตอนแรกและเงินปันผลของกิจการนั้นๆที่จะแบ่งให้ การซื้อหุ้นนั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบหลายๆอย่างที่เข้ามาทำให้เราอาจได้กำไรหรือขาดทุนเพียงข้ามคืนหรือไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ผลหลักที่ทำให้ขาดทุนคืออาจจะมีการปั่นหุ้นหรือกิจการไม่น่าเชื่อถือและอยู่ไม่รอดจนต้องปิดไป…

Read More